Eerste spurt nieuwe seizoen!

Beste lezers,
Een voorwoord is een woord vooraf, een redactioneel bericht dat vooruit blikt op, of aanbevelend is bedoeld voor het lezen van de verdere inhoud van een artikel, magazine of in ons geval een clubblad. Het is vaak ook een soort column die een bepaald onderwerp onder de aandacht brengt en/of een reactie oproept. Een voorwoord kan ook uitgelegd worden als een argumentatie dat je ergens niet tegen bent, dat je dus je voorkeur voor iets of iemand kenbaar maakt. Zo kun je bijvoorbeeld desgevraagd voorstemmen of een voorstander zijn. En wat denk je – we zijn tenslotte voetbalmensen – van een voorzet geven om een uiteindelijk doel(punt) te bereiken.
Een derde betekenis die we aan een voorwoord kunnen toekennen is je woord geven om er voor te gaan, je niet zomaar neerleggen bij tegenspoed, je best doen om een beoogd resultaat te behalen, een teamprestatie neerzetten, laten zien dat je (wed)strijdvaardig bent.
Kortom: je beste voetbalbeentje voor zetten!
Laten we het, ondanks de besluimeringen en beslommeringen die er altijd en overal wel zullen zijn, daar op houden: er voor gaan; het nieuwe voetbaljaar daagt ons daartoe uit.
Maak er, voorop gesteld, in ieder geval een sportief seizoen van!

PS. Naschrift van het Voorwoord
De competitie van het amateurvoetbal is dit jaar pas van start gegaan per 23 september 2017. Dat is planmatig later dan tijdens het samenstellen van dit clubblad. Uitslagen/ rangen en standen/ beschouwingen zien we dus weer terug in de volgende uitgave van de Spurt.
Graag tot dan,
Redactie Spurt