Mis ‘m niet: de Kerstspurt!

Beste lezers,

Kerstmis is een uitgelezen gelegenheid waarbij, (on)geacht religieuze overwegingen, een gebeurtenis (of geboortenis) wordt gevierd dan wel herdacht. Het tijdstip kan niet beter gekozen zijn, zo tussen de sfeervolle donkere dagen van de beginnende winter en de start van het verwachtingsvolle nieuwe jaar. Met veelal huiselijke gezelligheid, sociale ambiance, persoonlijke en zakelijke eindejaars-overpeinzingen. Kerstmis is doorgaans ook een momentum van verlichting en vernieuwing, van verandering en verbetering. Deze begrippen hoeven overigens niet in elkaars verlengden te liggen, met dien verstande dat een gewijzigde situatie of positie niet altijd een beoogde voordelige uitkomst betekent of biedt. Een nadere beschouwing:

Verlichting
Naast het letterlijk verlichten met licht- en warmtebronnen en het ontzorgen en verzachten van last en druk, geeft verlichting ook figuurlijk een inzicht in de ontwikkeling van allerlei ons omringende maatschappelijke en culturele visies en verschijnselen.

Vernieuwing
Dat staat in feite voor niets anders dan het moderniseren van bepaalde en bestaande zaken, taken en omstandigheden. Dus innoveren, renoveren, updaten. En, hoe toepasselijk, het aanstaande nieuwe jaar vernieuwt dan weer onze tijd en tijdgeest.

Verandering
Alles en iedereen is op enig moment aan verandering onderhevig. Niets blijft bestaan, zoals het spreekwoord luidt: er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Om er indachtig de jaarwisseling aan toe te voegen: en de tijd van gaan is nu gekomen.

Verbetering
Een synoniem voor het herstellen van actieve of passieve fouten, het beter maken of het beter worden, het voorspoedig voortgaan van de vooruitgang. Onder het motto: het kan altijd beter. En: als je het beter kan, moet je het maar beter doen.

Als we deze levensbeschouwelijke bewoordingen betrekken op ons eigen wereldje, dan zal een ieder van ons daar zo zijn eigen inhoud en invulling aan geven. Ook binnen Zeeland Sport spelen die gedachten. Dat was zo in het verleden, zo is het nu en dat geldt voor de toekomst. Die toekomst is onvoorspelbaar, niet zelden onvoorstelbaar. Maar we kunnen wel – waar dat ook toe zal leiden – proberen om de toekomst te verlichten, te vernieuwen, te veranderen en te verbeteren. Laat dat een goed voornemen zijn voor het nieuwe jaar.

“Wij wensen alle lezers en leden goede en gezellige
Kerstdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar”.