De Spurt van april is er!

Beste lezers,

We hebben het allemaal en veelvuldig voorbij zien en horen komen: de beste wensen, goede  voornemens. En voor zover nog van toepassing in deze eerste (en vooralsnog voorlaatste) Spurt van het nieuwe jaar, sluiten wij ons als redactie van het clubblad daar natuurlijk nog eens graag bij aan. Al is dat deze keer toch wel met erg gemengde en bedrukte gevoelens. Immers, onze vereniging houdt, gemeten naar de huidige status-quo, per 1 juli 2018 op te bestaan. Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 december 2017 was de toekomst van Zeeland Sport een hoog en heftig op de agenda geplaatst onderwerp. En die toekomst ziet er bepaald niet rooskleurig uit. Na een stemming onder de – bedroevend weinig in aantal – aanwezige leden kreeg het bestuur mandaat om de nodige voorbereidingen te treffen voor een correcte afhandeling/ beëindiging van activiteiten, contracten en verdere verenigingszaken en -taken. Gelatenheid en geslagenheid overheersten en het was nog eens extra bitter om de dag daarna in de PZC te lezen: “Het doek valt voor Zeeland Sport”.

Onze voetbalclub wordt na 63 jaar in principe dus voltooid verleden tijd. Een aanhoudende terugloop van zowel leden als vrijwilligers, vermindering van inkomsten en kantineomzet, steeds meer eigen werk voor de accommodaties en een gestage verhoging en doorbelasting van diverse gemeentelijke tarieven en diensten liggen hier met name aan ten grondslag. Ook eerdere fusiebesprekingen hebben uiteindelijk niet geleid tot een beoogd resultaat. Kortom, de voortgang van onze voetbalvereniging is helaas niet meer op te brengen. Het laatste woord over de voorgenomen opheffing van Zeeland Sport is overigens op dit moment nog niet gezegd of geschreven, want: “De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering (…)”. Aldus een citaat uit artikel “Ontbinding en vereffening” van de verenigingsstatuten. En dat wordt conform nageleefd. Deze buitengewone ALV staat gepland voor 17 april 2018 Wordt dus nog vervolgd!

4