De allerlaatste: de eindspurt

Beste lezers,

Het is bijna zover, het aftellen is begonnen. Met het verstrijken van de resterende tijd zal Zeeland Sport binnenkort van het lokale en regionale voetbaltoneel zijn verdwenen, en daarmee dus ook de Spurt.

De Rolling Stones zongen ooit: “It’s all over now” en “The last time”. De Cats speelden en noemden hun laatste nummer “The end of the show”. De Beatles hielden het kortweg bij “The End”, het laatste nummer op hun laatste studio-album. Hoe toepasselijk kan het zijn. Krakers en “slot”akkoorden van weleer die nu wel heel bijzonder en bizar doorklinken, want ze hebben voor ons een letterlijke en leedvolle betekenis gekregen met de opheffing van onze club.

Onze eigen Zeeuwse Blöf bracht eens het nummer “Zo Stil”. En zo – cynisch genoeg ook ZS – is het ook, want er zit helaas geen muziek meer in Zeeland Sport. Om het maar in sporttermen uit te drukken: de voetbalmars is verworden tot kraaienmars, het laatste fluitsignaal heeft geklonken, we ruimen het trainings- en wedstrijdveld, het spel is over en uit.

In deze Spurt dus onze laatste redactionele bijdragen, waarmee wij een nieuwe(!) fase van Zeeland Sport inluiden, namelijk die van verdwijning naar het verleden. We worden dan ingehaald door de tijd en opgenomen in de archieven die zullen getuigen van een veelzijdige vereniging met een veelbewogen bestaan.

Het was ons een waar genoegen om voor de lezers, leden en (aan)verwanten het clubblad te verzorgen en te bezorgen. Wij zijn dan ook alle betrokken en bedreven vrijwilligers van harte erkentelijk voor de ondervonden samenwerking en onderlinge medewerking.

Dit voorwoord is ons laatste woord. Deze Spurt is zogezegd de gelopen “eindSpurt”.

Wat blijft is de herinnering.

Gegroet, het ga jullie goed!

 

4

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering op 17 april betreffende de opheffing van Zeeland Sport werd weliswaar pro forma – en unaniem – vóór gestemd, maar er was geen drie/vierde van het statutair vereiste aantal leden aanwezig waardoor deze uitslag niet rechtsgeldig was. Een vervolg ALV werd gehouden op 8 mei. Hier werd de stemming – eveneens anoniem – reglementair vertaald naar een definitieve beëindiging per 1 juli 2018.

 

Zeeland Sport heeft deze “beslissingswedstrijd” zelfs in de verlenging verloren en dat zullen we onvoorwaardelijk moeten accepteren. De einduitslag is, want geen alternatief en perspectief, een volbracht en voldongen feit.